Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Mi (mi”, „minket” vagy „a miénk”) elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és magánéletének védelme mellett.

Ez az Adatvédelmi szabályzat azért jött létre, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogyan kezeljük, gyűjtjük, tároljuk és használjuk az Ön által a instantboostai.com weboldal (a „Weboldal”) kapcsán megadott információkat.

A következő elveket tartjuk be:

 • átláthatóság az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtése és feldolgozása tekintetében:

Fontos számunkra, hogy Ön bármikor rendelkezzen minden olyan információval, amely ahhoz szükséges, hogy megalapozott döntéseket hozhasson az Önre vonatkozó Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, amikor meglátogatja a Weboldalunkat, vagy amikor beleegyezik, hogy kereskedni kezd egy harmadik fél kereskedési platformjával. Ebből a célból különböző technikákat és intézkedéseket alkalmazunk, amelyek célja, hogy megfelelő módon és időben tájékoztassuk Önt az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról.

Ezen túlmenően, ha úgy találjuk, hogy Önnek különleges információt kell nyújtanunk, akkor azt a megfelelő időben és helyen biztosítjuk Önnek.

Szívesen válaszolunk minden kérdésére, és a jogi korlátozásokra is figyelemmel minden szükséges felvilágosítást megadunk. Ebből a célból a következő címre küldött e-mailben fordulhat hozzánk: [email protected].

 • Az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása kizárólag a Szabályzatban meghatározott célokból:

Az Önre vonatkozó Személyes adatokat többek között azért kezelhetjük, hogy a Weboldalt elérhetővé tegyük az Ön számára, és kapcsolatot biztosítsunk Önnek egy harmadik fél kereskedési platformjával (a „Szolgáltatások”), hogy javítsuk a felhasználói élményt a Weboldalon, hogy javítsuk a Szolgáltatásokat (beleértve a Weboldalt), hogy megvédjük a jogainkat és érdekeinket, hogy olyan üzleti és adminisztratív tevékenységet végezzünk, amely támogatja a Szolgáltatások nyújtását a Weboldal felhasználói számára, és/vagy hogy betartsuk a jogi és/vagy szabályozási követelményeket.

Ezen túlmenően az Ön személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy megértsük az Ön személyes igényeit és preferenciáit.

 • Jelentős erőforrásokat fektetünk be az Ön jogainak tiszteletben tartása érdekében az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban:

Jelentős erőforrásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy Ön érintettként gyakorolhassa jogait. Ezért bármikor fordulhat hozzánk, ha szeretné, hogy felülvizsgáljuk az Önre vonatkozó személyes adatokat, módosítsuk, töröljük, bizonyos célokra vagy általánosságban megszüntessük azok használatát, vagy továbbítsuk azokat Önnek vagy harmadik félnek. A törvénynek megfelelően teljesítjük az Ön kívánságait.

 • Az Önre vonatkozó személyes adatok védelme:

Bár nem tudjuk megígérni az Önre vonatkozó Személyes adatok abszolút védelmét, azt megígérhetjük, hogy az Önre vonatkozó Személyes adatok biztonságát célzó eszközök és intézkedések széles skáláját alkalmazzuk és fogjuk továbbra is alkalmazni.

Teljes adatvédelmi szabályzatunk

1. A hatókör?

Ez a szabályzat leírja, hogy a Társaság milyen személyes adatokat gyűjt természetes személyekről, és hogyan gyűjti, használja fel, osztja meg harmadik felekkel, védi, kezeli stb. azokat.

Ebben a Szabályzatban a „személyes adatok” kifejezés bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információra vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy a birtokunkban lévő, illetve a rendelkezésünkre álló további információkkal kombinálva azonosítható.

Ebben a szabályzatban a személyes adatok „feldolgozása” a személyes adatokon végzett bármely műveletre vagy műveletsorozatra vonatkozik, beleértve a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, strukturálását, tárolását, átalakítását vagy megváltoztatását, lekérdezését, betekintést, felhasználását, továbbítással történő közlését, terjesztését vagy más módon történő hozzáférhetővé tételét, összehangolását vagy összekapcsolását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését.

Szolgáltatásainkat általános célközönségnek szánjuk, és nem 18 év alatti gyermekek számára készültek. Tudatosan nem gyűjtünk vagy kérünk információkat 18 év alattiaktól, és nem engedjük meg, hogy ilyen személyek hozzáférjenek a Szolgáltatásainkhoz. Ha megtudjuk, hogy egy gyermekről gyűjtöttünk adatokat, ésszerű lépéseket teszünk az ilyen adatok mielőbbi törlése érdekében.

2. Mikor gyűjtünk Önről személyes adatokat?

Személyes adatokat gyűjtünk Önről, amikor Ön igénybe veszi a Szolgáltatásokat, használja a szolgáltatási csatornákat és használja a Weboldalt. Egyes esetekben Ön aktívan adja meg nekünk a Személyes adatokat, más esetekben pedig a Szolgáltatásaink és/vagy szolgáltatási csatornáink Ön által történő használatának vizsgálata és elemzése révén gyűjtjük az Önre vonatkozó Személyes adatokat, vagy harmadik fél partnereinktől kapjuk meg az Ön adatait.

3. A személyes adatoknak a Társaság részére történő átadására vonatkozó kötelezettség hiánya és annak következményei

Ön nem köteles megadni nekünk semmilyen személyes adatot Önről. Bizonyos esetekben azonban az ilyen Személyes adatok meg nem adása megakadályozza, hogy a Szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek, megakadályozza a Weboldal használatát, és/vagy a Szolgáltatások és a Weboldal hibás működését okozza.

4. Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk? Személyes adatok, amelyeket a Weboldalon történő minden egyes böngészéskor gyűjtünk:

ezek az információk magukban foglalják az online tevékenységnaplót, a forgalmi adatokat (beleértve többek között az IP-címet, a hozzáférés időpontját, a hozzáférés dátumát, a meglátogatott web- és mobiloldalakat, a használt nyelvet, a szoftverösszeomlásról szóló jelentéseket és a használt böngésző típusát, az Ön által használt eszközre vonatkozó információkat. Ezen információk egy része nem azonosítja Önt személyesen, és ezért nem minősül személyes adatnak.

Öntől kapott személyes adatok: bármely olyan személyes adat, amelyet Ön saját akaratából ad meg nekünk, amikor rajtunk keresztül kapcsolatba lép egy harmadik fél kereskedési platformjával.

Személyes adatok, amelyeket Ön kifejezetten harmadik felek platformjaira történő továbbítás céljából ad meg a kereskedelem érdekében: ezek az adatok magukban foglalják az Ön teljes nevét, telefonszámát és e-mail címét.

5. A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapja

A Társaság az Ön személyes adatait az ebben a szakaszban ismertetett célok közül egy vagy több célból és a megfelelő jogalapnak megfelelően kezeli.

A Társaság nem kezeli az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha az ilyen feldolgozásnak jogalapja van. A jogalapok, amelyek alapján a Társaság feldolgozhatja az Önre vonatkozó személyes adatokat, a következők:

 • Ön beleegyezését adta ahhoz, hogy Személyes adatait egy vagy több meghatározott célból feldolgozzuk. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor Ön kifejezetten a Weboldalon keresztül adja meg adatait, hogy azokat harmadik fél kereskedési platformjának továbbíthassuk.
 • A feldolgozás a Társaság vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges. Például a Szolgáltatásaink javítása céljából, vagy jogi igények gyakorlása vagy védelme érdekében.
 • A feldolgozás a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a feldolgozásra milyen módon van szükség a Társaság vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt, akkor bármikor fordulhat hozzánk az e-mail címre küldött értesítéssel.

Az alábbi lista azokat a célokat vázolja fel, amelyek érdekében feldolgozhatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat, valamint az ilyen feldolgozás jogalapját:

CélJogi alap
1Annak érdekében, hogy adatait az Ön kérésére harmadik feleknek továbbítsuk a digitális megközelítés érdekében, a tradingWe személyes adatokat gyűjthet Önről annak érdekében, hogy azokat harmadik feleknek továbbítsa, ha Ön ezt kifejezetten kéri.Ön beleegyezését adta ahhoz, hogy Személyes adatait egy vagy több meghatározott célból feldolgozzuk.
2Az Ön kérdéseire, kéréseire és/vagy panaszaira való válaszadás érdekébenAz Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltatások használatával kapcsolatos kérdéseire válaszolhassunk.A feldolgozás a Társaság vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges.
3Jogi kötelezettségeknek, bírósági vagy közigazgatási utasításoknak való megfelelés érdekébenAz Önre vonatkozó személyes adatokat különböző jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük.A feldolgozás a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
4Szolgáltatásaink javítása érdekébenAz Önre vonatkozó személyes adatokat felhasználhatjuk Szolgáltatásaink javítása érdekében. Az ilyen feldolgozás magában foglalja többek között a Szolgáltatásokkal kapcsolatban kapott törésnaplókat vagy egyéb hibajelentéseket.A feldolgozás a Társaság vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges.
5A csalás, a Szolgáltatásaink visszaélésszerű használatának megelőzése érdekébenA feldolgozás a Társaság vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges.
6A Szolgáltatásaink nyújtását támogató különböző tevékenységek elvégzése és fenntartása érdekébenAz ilyen tevékenységek közé tartoznak a back-office funkciók, az üzletfejlesztési tevékenységek, a stratégiai döntéshozatal, a felügyeleti mechanizmusok stb.A feldolgozás a Társaság vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges.
7Elemzések elvégzése érdekében, beleértve a statisztikai elemzéseket isA különböző kérdésekben való döntéshozatalhoz különböző elemzési intézkedéseket (beleértve a statisztikaiakat is) használunk.A feldolgozás a Társaság vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges.
8A mi és harmadik felek érdekeinek, jogainak és vagyonának védelme érdekében, beleértve a jogi igények kezdeményezését, gyakorlását vagy védelmétAz Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozhatjuk érdekeink, jogaink és vagyonunk vagy harmadik felek érdekeinek, jogainak és vagyonának védelme érdekében, bármely törvény, rendelet vagy megállapodás, beleértve bármely feltételünket és szabályzatunkat.A feldolgozás a Társaság vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges.

6. Személyes adatok továbbítása harmadik félnek

A Társaság az Önre vonatkozó személyes adatokat harmadik felekkel is megoszthatja, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, mint például a tárhely- és tárhelyszolgáltatók, IP-címadatok, a felhasználói élmény elemzése, valamint kutatási, elemzési, technikai és diagnosztikai szolgáltatások.

Ezen túlmenően Ön kifejezetten kérheti, hogy bizonyos személyes adatait harmadik fél kereskedési platformoknak továbbítsuk. Ilyen esetekben az Ön által ilyen célból rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatokat megosztjuk az ilyen harmadik felekkel, és az Ön Személyes adatainak felhasználására saját adatvédelmi irányelveik vonatkoznak. Személyes adatait több harmadik fél kereskedési platformmal is megoszthatjuk.

A Vállalat az Önre vonatkozó személyes adatokat megoszthatja a vele kapcsolatban álló szervezetekkel és üzleti partnerekkel is, amelyek olyan erőforrásokat biztosítanak számára, amelyek lehetővé teszik a Vállalat számára, hogy gazdagítsa és javítsa a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások és termékek színvonalát.

A Társaság az Önre vonatkozó személyes adatokat megoszthatja kormányzati, helyi, hatósági és szabályozó hatóságokkal, valamint akkor, ha az ilyen közzététel szükséges a mi és harmadik felek érdekeinek, jogainak és vagyonának védelme érdekében, beleértve a jogi igények kezdeményezését, gyakorlását vagy védelmét.

Ezen túlmenően az Önre vonatkozó Személyes adatokat felfedhetjük a Társaság és/vagy a Társaság részét képező vállalatcsoporton belüli bármely vállalat potenciális vásárlói vagy befektetői, illetve hitelezői számára, vagy bármely hasonló tranzakció esetén (beleértve a Társaság és/vagy a Társaság részét képező vállalatcsoporton belüli bármely vállalat eszközeinek értékesítését), és/vagy a Társaság és/vagy a Társaság részét képező vállalatcsoporton belüli bármely vállalat egyesülésével, átszervezésével, konszolidációjával vagy csődjével kapcsolatban.

7. Sütik és harmadik felek szolgáltatásai

Használhatunk bizonyos harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat, például elemző cégeket vagy a Weboldalunkon hirdetéseket szolgáltató cégeket, amelyek szintén használhatnak sütiket vagy más technológiákat, és ezekre a gyakorlatokra és szolgáltatókra saját irányelvek vonatkoznak.

A cookie (amely egy kis szöveges fájl) azon az eszközön kerül telepítésre, amelyen keresztül Ön meglátogatja a Weboldalt vagy hozzáfér a Weboldalhoz. A sütik lehetővé teszik, hogy információkat gyűjtsünk Önről és az Ön viselkedéséről annak érdekében, hogy javítsuk a felhasználói élményt, megjegyezzük az Ön preferenciáit és beállításait, valamint testre szabjuk és felajánljuk az Önt érdeklő termékeket és szolgáltatásokat. A sütik statisztikák gyűjtésére és elemzések elvégzésére is használhatók.

Az általunk használt sütik egy része munkamenet-sütik, amelyek ideiglenesen töltődnek le az Ön eszközére, és a böngésző bezárásáig tartanak, míg mások állandó sütik, amelyek a Weboldal böngészésének befejezése után is megmaradnak az Ön eszközén, és arra szolgálnak, hogy a Weboldal emlékezzen Önre, mint visszatérő látogatóra, amikor visszatér a Weboldalra.

A sütik típusai:

Az általunk használt cookie-kat funkciójuk szerint a következők szerint osztályozzuk:

Cookie típusaCélTovábbi információk
Szigorúan szükséges sütikEzek a sütik szigorúan szükségesek ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon a weboldalon és használni tudja az Ön által kért funkciókat. Ezeket arra használjuk, hogy az Ön által kért tartalmat, termékeket és szolgáltatásokat biztosítsuk Önnek.Az ilyen cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Ön eszköze információkat töltsön le vagy továbbítson, hogy Ön navigálni tudjon a Weboldalon, használni tudja annak funkcióit, és vissza tudjon térni a korábban meglátogatott oldalakra.Ezek a sütik személyes adatokat gyűjtenek Önről, például a felhasználónevet és az utolsó bejelentkezés dátumát, és azonosítják Önt, mint a Weboldalra bejelentkezett személyt.Ezek a sütik törlődnek, amikor Ön bezárja a böngészőjét (munkamenet sütik).
Funkcionalitás SütikEzek a sütik arra szolgálnak, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér a Weboldalra, és lehetővé teszik számunkra, hogy megjegyezzük az Ön választásait és beállításait.Ezek a sütik túlélik a böngésző bezárását, és a vonatkozó lejárati idejükig tartanak.
Teljesítmény sütikEzeket a cookie-kat arra használják, hogy összesített statisztikákat készítsenek a Weboldal teljesítményéről, valamint a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében teszteljék és javítsák az ilyen teljesítményt. Ezenkívül lehetővé teszik számunkra, hogy elemzési funkciókat végezzünk a weboldalon.Ezek a sütik anonimizált adatokat gyűjtenek, amelyek nem kapcsolódnak azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.Ezek a sütik különböző ideig érvényesek; egyesek törlődnek, amint Ön bezárja a böngészőt, míg mások határozatlan ideig érvényesek.

A sütik blokkolása és eltávolítása

Megváltoztathatja böngészője beállításait, hogy egyes vagy az összes sütit letiltsa vagy törölje. Az alábbi linkeken találja az erre vonatkozó utasításokat a legnépszerűbb webböngészőkhöz:

 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Szafari

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy a Weboldal egyes vagy valamennyi funkciója és funkciója nem a tervezett módon fog működni.

ONLINE NYOMON KÖVETÉSI ÉRTESÍTÉS

JELENLEG EZ A SZOLGÁLTATÁS NEM TÁMOGATJA A DO-NOT-TRACK JELZÉSEKET.

8. Az Önre vonatkozó személyes adatok megőrzése

A Társaság az Önre vonatkozó személyes adatokat addig őrzi meg, amíg az a személyes adatok feldolgozásának a jelen Szabályzatban meghatározott céljainak teljesítéséhez szükséges, vagy a ránk vonatkozó jogszabályok, rendeletek, irányelvek és utasítások által előírt hosszabb ideig.

Az Ön adatait 12 hónapig megosztjuk harmadik fél kereskedelmi platformokkal, és a beleegyezésünkkel további 12 hónapig.

Annak biztosítása érdekében, hogy az Önre vonatkozó Személyes adatokat ne őrizzük meg a szükségesnél hosszabb ideig, rendszeresen felülvizsgáljuk az általunk megőrzött Személyes adatokat, hogy megvizsgáljuk, törölhetők-e azok.

9. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

Az Önre vonatkozó személyes adatok továbbításra kerülhetnek harmadik országokba (azaz az Ön lakóhelyétől eltérő joghatóságokba) vagy nemzetközi szervezetekhez. Ilyen körülmények között a Társaság megfelelő garanciákat hoz az Önre vonatkozó személyes adatok védelmének biztosítására, valamint annak biztosítására, hogy az érintettek számára végrehajtható jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre.

Ha Ön EGT (Európai Gazdasági Térség) lakos, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a biztosítékok és védelem akkor állnak rendelkezésre, ha az alábbiak bármelyike teljesül:

 • Az adattovábbítás olyan harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történik, amelyről az EU Bizottsága úgy döntött, hogy a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR”) 45. cikkének (3) bekezdése alapján megfelelő szintű védelmet biztosít a részére továbbított személyes adatok számára.
 • az adattovábbítás a GDPR 46. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti, hatóságok vagy szervek közötti, jogilag kötelező erejű és végrehajtható jogi aktus alapján történik; vagy
 • Az adattovábbítás az EU Bizottsága által a GDPR 46. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján elfogadott általános adatvédelmi záradékokkal összhangban történik. Az EU Bizottsága által elfogadott záradékok megtekinthetők a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en weboldalon.

Ön kérheti, hogy a Társaság a következő e-mail címre küldött levélben tájékoztassa Önt a harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbított személyes adatai védelmére alkalmazott garanciákról: [email protected].

10. Az Önre vonatkozó személyes adatok védelme

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre a személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében, figyelembe véve a feldolgozással járó kockázatokat, különösen a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy az azokhoz való hozzáférés kockázatát.

Nem tudjuk garantálni, és nem is képviseljük, hogy az Ön Személyes adatainak védelme tekintetében hibamentes lesz a teljesítmény, és nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, következményes vagy büntető jellegű kárért, amely az Önre vonatkozó Személyes adatok felhasználásával vagy kiadásával kapcsolatos, beleértve, de nem kizárólagosan a Személyes adatoknak az átviteli hibák, harmadik fél jogosulatlan hozzáférése vagy más, a mi ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső okok miatt történő nyilvánosságra hozatalát.

Előfordulhat, hogy jogi vagy egyéb, rajtunk kívül álló kötelezettségek miatt arra kényszerülünk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat harmadik félnek, például hatóságoknak továbbítsuk. Ilyen körülmények között korlátozottan tudjuk ellenőrizni az ilyen harmadik felek által az Önre vonatkozó személyes adatok védelmének szintjét.

A személyes adatok interneten keresztül történő továbbítása nem lehet teljesen biztonságos. Ezért a Társaság nem tudja biztosítani az Önre vonatkozó személyes adatok védelmét, amikor azokat az interneten keresztül továbbítják hozzánk.

11. Harmadik felek weboldalaira mutató linkek

A Weboldal harmadik felek weboldalaira és/vagy alkalmazásaira mutató linkeket tartalmazhat. A Társaság nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat és alkalmazásokat, sem az Önre vonatkozó Személyes adatok ilyen weboldalak és alkalmazások által történő gyűjtését és/vagy feldolgozását, és nem vagyunk felelősek az ilyen weboldalakért és alkalmazásokért, sem azok adatvédelmi és adatvédelmi politikájáért és tevékenységeiért. Ez a szabályzat nem vonatkozik az ilyen weboldalakon és/vagy alkalmazásokon keresztül végrehajtott műveletekre.

Amikor Ön ilyen harmadik felek weboldalaihoz és/vagy alkalmazásaihoz fér hozzá, javasoljuk, hogy az ilyen weboldalak és/vagy alkalmazások használata és az Önre vonatkozó személyes adatok közzététele előtt gondosan tekintse át azok adatvédelmi irányelveit.

13. Az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Általánosságban Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy megerősítsük Önnek, hogy gyűjtünk-e Önről Személyes adatokat, hogy kérje az ilyen adatok felülvizsgálatát, adott esetben a tartalom helyesbítését, és hogy töröljük azokat a Személyes adatokat, amelyekre már nincs szükségünk. Ön korlátozhatja a személyes adatai bizonyos feldolgozásához való hozzájárulását is.

Ha Ön EGT-lakos, kérjük, olvassa el az alábbi részt:

Önt az alábbi jogok illetik meg az Önre vonatkozó személyes adatok tekintetében. Az ilyen jogok gyakorlása érdekében a következő e-mail címre küldheti el a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét:

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól megerősítést kapjon arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e vagy sem, és ha ez a helyzet, hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a következő információkhoz: (1) a feldolgozás céljai; (2) az érintett személyes adatok kategóriái; (3) a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat továbbították vagy továbbítják, különösen az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli harmadik országokban lévő címzettek vagy nemzetközi szervezetek; (4) ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumok; (5) az Önre vonatkozó Személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének, illetve az Önre vonatkozó Személyes adatok kezelésének korlátozásához vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog meglétét a Társaságtól; (6) a felügyeleti hatóságnál történő panasz benyújtásának jogát; (7) ha a Személyes adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden rendelkezésre álló információt; (8) a profilalkotás meglétét; és (9) ha a Személyes adatokat EGT-n kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítják, a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákat.

A Társaság köteles másolatot készíteni a feldolgozás alatt álló személyes adatokról, és az Ön által kért további másolatokért ésszerű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, és hacsak Ön másként nem kéri, az információkat általánosan használt elektronikus formában kell megadni.

A személyes adatok másolatának megszerzéséhez való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ezért, ha a kérés sérti mások jogait és szabadságait, a Társaság nem vagy csak korlátozottan teljesítheti a kérését.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljait figyelembe véve Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó hiányos személyes adatokat kiegészítsék, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

Törléshez való jog

a következő indokok vonatkoznak: (a) a személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz képest, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták; (b) Ön visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulását, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja; (c) Ön az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozik az Önre vonatkozó Személyes adatok feldolgozása ellen, amely az általunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekeken alapul, és az adatkezelésnek nincsenek elsőbbséget élvező jogos indokai; (d) Ön tiltakozik az Önre vonatkozó Személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen; (e) a személyes adatok jogellenes feldolgozására került sor; vagy (f) az Önre vonatkozó személyes adatokat törölni kell az Európai Unió vagy a tagállam jogában foglalt jogi kötelezettség teljesítése miatt, amelynek a Társaság alá van vetve.

Ez a jog nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelésre a következők miatt van szükség (a) olyan jogi kötelezettség teljesítése érdekében, amely az Európai Unió vagy a tagállam joga szerint megköveteli a Társaságra vonatkozó adatkezelést; vagy (b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól kérje az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását, ha az alábbiak valamelyike fennáll: (a) Ön vitatja a Személyes adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi a Társaság számára, hogy ellenőrizze az Önre vonatkozó Személyes adatok pontosságát; (b) a feldolgozás jogellenes, és Ön ellenzi az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) a Társaságnak már nincs szüksége az Önre vonatkozó Személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de a Személyes adatokra Önnek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van; (d) ha az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása a Társaság vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek; vagy (e) ha az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlen üzletszerzési céllal dolgozzák fel, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását az Ön kérésére korlátozták, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha (a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, amelynek Ön a szerződő fele, és (b) a feldolgozás automatizált eszközökkel történik.

Az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül a Társaságtól egy másik adatkezelőhöz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érinti az Ön és a Társaság törléshez való joga szerinti jogait. Ezen túlmenően az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozási jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatoknak a Társaság vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekeken alapuló kezelése ellen, beleértve az ilyen jogos érdekeken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezeljük tovább az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a feldolgozásra olyan kényszerítő erejű jogos okokat igazolunk, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön bármikor visszavonhatja az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásához nekünk adott hozzájárulását, anélkül, hogy ez befolyásolná az Ön hozzájárulásán alapuló feldolgozás jogszerűségét a visszavonás előtt.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Önnek joga van panaszt benyújtani egy olyan felügyeleti hatóságnál, amelyet valamely tagállam a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmére hozott létre a személyes adatok Európai Unión belüli feldolgozásával kapcsolatban.

Az Önre vonatkozó, a jelen 13. szakaszban ismertetett Személyes adatokkal kapcsolatos jogait korlátozhatja az Európai Unió vagy a tagállam azon jogszabálya, amelynek a Társaság alá tartozik.

A 13. pontban foglalt jogainak megfelelően indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül megadjuk Önnek a kért információkat. Ez az időszak szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát. Az ilyen meghosszabbításról a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt, a késedelem okaival együtt.

A jelen 13. szakaszban foglalt jogai szerint kért információkat díjmentesen kell megadni, kivéve, ha a jelen 13. szakasz másként nem rendelkezik. Amennyiben a kérések nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt, a következők szerint járhatunk el (a) ésszerű díjat számít fel, figyelembe véve a tájékoztatás vagy közlés nyújtásának vagy a kért intézkedés megtételének adminisztratív költségeit; vagy (b) megtagadhatja a kérelem teljesítését.

A Vállalat kérheti Öntől, hogy a jelen 13. pontban foglalt jogai alapján kérésének teljesítése érdekében további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat adjon meg, ha a kérést benyújtó természetes személy személyazonosságával kapcsolatban megalapozott kételyeink vannak.

12. A jelen szabályzat módosításai

Időről időre módosíthatjuk a jelen Szabályzat feltételeit. Ha módosítjuk a jelen Szabályzatot, a frissített Szabályzatnak a Weboldalon történő közzétételével értesítjük Önt a módosításokról. Ezen túlmenően, ha jelentős módosításokat eszközlünk a jelen Szabályzatban, igyekszünk tájékoztatni Önt az ilyen módosításokról olyan kommunikációs eszközökkel, amelyeket ésszerűen megfelelőnek tartunk arra, hogy tájékoztassuk Önt az ilyen módosításokról, valamint az ilyen módosításokról szóló értesítés közzétételével a Weboldalon. Eltérő rendelkezés hiányában minden módosítás a frissített szabályzatnak a weboldalunkon történő közzétételével lép hatályba.